Funding, giften en sponsoring

Vanzelfsprekend is Sporteraar Foundation volledig afhankelijk van schenkingen, sponsoring, giften, subsidies en donaties. Alle inkomsten die voorkomen uit deze inkomstenbronnen worden volledig geïnvesteerd in actuele projecten. Tevens probeert de Foundation middels crowdfunding particulieren, bedrijven of instellingen te enthousiasmeren om te investeren in genoemde projecten.

Onze gegevens zijn:

Naam Bank: Rabobank

KvK: 62000527
Rekeninghouder : Sporteraar Foundation
IBAN: NL15RABO0302104054
BIC: RABONL2U
Ovv: “Funding Sporteraar Foundation”

U krijgt een ontvangstbewijs van uw schenking voor eigen administratie.
Alle donaties worden geïnvesteerd in actuele objecten.